Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΓυμνασίουΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ
Α΄
Β΄
Γ'Ελληνική Γλώσσα
και
Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία 
Γλωσσική Διδασκαλία
2
2
2
Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
2
2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
3
3
3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
2
2
2
Μαθηματικά
Μαθηματικά
4
4
4


Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
1
2
2
Χημεία
-
1
1
Βιολογία
2
1
1
Γεωγραφία
2
2
-
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
Ιστορία
2
2
2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
-
-
2
Θρησκευτικά
2
2
2

Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
2
2
2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)
2
2
2
Τεχνολογία & Πληροφορική
Τεχνολογία
1
1
1
Πληροφορική
1
1
1

Πολιτισμός και Δραστηριότητες
Μουσική
1
1
1
Καλλιτεχνικά
1
1
1
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή
2
2
2
Οικιακή Οικονομία
Οικ. Οικονομία
2
1
-
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
Τοπική Ιστορία
1
1
2
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
35
35
35

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Document authentique - Les Plastiscines- Fiche


Fiche de l’élève
Supports : 1. Document authentique    (interview donné au magazine « Okapi »)
                 2. La chanson  “Loser”  du groupe  PLASTISCINES


Document authentique
 • Observez la photo. (Qui est-ce ? Comment elles s’appellent ? C’est un groupe ? )
 • Lisez le texte. (Qu’est-ce que c’est ? Un mail ? Une lettre ? Une  interview ? Combien de questions ? Dans quel magazine ?)
 • De quoi elles parlent ?
A. de  cinéma       B. de musique      C. de  l’école       D. de  sports

 • Trouvez et écrivez  les mots qui sont liés à  l’école.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 • Les quatre filles s’appellent :
A…………………… B………………........   .C…………………….        D………………………

 • Qu’est-ce qu’elles font ?
A. Elles sont musiciennes    B.  athlètes      C. journalistes       D. professeurs

 •  Quel  est leur style de musique ?
A.  pop            B. rock             C. rap            D. jazz

 • De quel instrument elles  jouent ?  Complétez   
Louise
Ana
Katty
Marine


 • Écrivez le nom du groupe : ………………………………………….
 • Écrivez le titre de leur dernier album :  …………………………………………….

 • Vrai   ou  Faux ??
 1. Louise est grosse.
 2. Marine est petite.
 3. Katty porte un chapeau.
 4. Anna porte une montre.

 • Répondez aux questions  du document.
 • Quel style de musique tu préfères ?  ……………………………………………
 • Quel est ton groupe préféré ?   ………………………………………………….

Faites une recherche sur Internet pour plus d’informations sur « Plastiscines »

Pour mieux comprendre :
Moi ,ça me stressait : αυτό  εμένα με άγχωνε
Je séchais les cours :  έκανα κοπάνες
Cest naze de vouloir être bon :  είναι χάλια το να θέλεις να είσαι καλός ( μαθητής)
Je suis très carrée : είμαι άτομο με τετράγωνη λογική

Παιχνίδια με τις πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών χωρών και τις σημαίες τους

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013