Χρήσιμα έγγραφα


  1. Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε το Ατομικό δελτίο Υγείας Γυμνασίου και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης Μαθητή Εδώ και Εδώ
  2. Ανάγνωση του ΦΕΚ για τα Ατομικά Δελτία Υγείας Εδώ
  3. Υπεύθυνη Δηλωση συμμετοχής μαθητή σε δραστηριότητες στον ιστότοπο του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (απλή)  Εδώ 
  5. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία  Εδώ (σχ. έτος 2013-2014)