Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

«Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.


Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1638/τ.B’/13.5.2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ.
67563/Δ6/30-4-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα
Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 27η Μαΐου 2019.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(κάντε κλικ πάνω στον πίνακα για μεγέθυνση)Επίσης ενημερώνουμε τους γονείς & κηδεμόνες ότι την Τετάρτη 29-5-2019 από τις 12:00΄έως τις 14:00΄μ.μ. μπορούν να προσέλθουν για να παραλάβουν τη βαθμολογία των μαθητών του σχολείου μας για το β΄ τετράμηνο.