Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση για γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ. θα γίνει ενημέρωση για γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου από τη Διεύθυνση και καθηγητές του Γυμνασίου μας.

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Ο αγιασμός του σχολείου μας θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στις 9 το πρωί. Μετά τον αγιασμό θ' ακολουθήσει διανομή των σχολικών βιβλίων, για τη μεταφορά των οποίων οι μαθητές παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους τσάντες.

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ Γυμνασίου


   Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/μαθητριών μας στην Α΄ Γυμνασίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν :

α)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα του μαθητή στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). 

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ
8:30
Γ’
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
10:30
Γ’
ΧΗΜΕΙΑ