Γονείς

  • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 59ου Γυμνασίου Αθηνών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
59ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
13/2/2019
Διοικητικό συμβούλιο τακτικά μέλη:
1. Παπαγέωργα Σωμαράκη Γεωργία
2.  Γρατσία Ελίνα
3.  Δούβλη Χριστίνα
4.  Παναγιωτίδου Ζωή
5.  Παπαγεωργίου Νατάσα
6.  Ζαρέντης Βαγγέλης
7.  Λιακοπούλου Τόνια
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μαυροπούλη Μαρία
2. Μπαμπίνα Μίρκα
3. Κουιούρη Λαμπρινή
4. Κρητικός Μιλτιάδης
5. Κυρλής Γιώργος
Σημείωση: οι κυρίες Μαυροπούλη και Μπαμπίνα, και οι κύριοι Κρητικός και Κυρλής έχουν λάβει ίσο αριθμό ψήφων.
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Μιχαλόπουλος Γιώργος
Αντιπρόσωποι στην Ένωση Γονέων
της 5ης Δημοτικής Κοινότητας
1. Παπαγέωργα Σωμαράκη Γεωργία
2. Κοντούλη Βούλα
3. Κρητικός Μιλτιάδης
4. Κυρλής Γιώργος
Εκπρόσωπος γονέων στο  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας
1. Παπαγέωργα Σωμαράκη Γεωργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΝΕΟ!

Διαβάστε...
Το ΦΕΚ  120/Β/23-1-2018 για την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 που αφορά εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Ν. 1566/1985, Κεφ. Α , άρθρο 1)

1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Ειδικότερα υποβοηθηθεί τους μαθητές:
α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.
β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.
γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.
δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό.
ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.
2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:
α) Η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης
β) Τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή
χρήση τους
γ) Η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων
δ)Η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι άπό τη μεριά των εκπαιδευτικών του σχολείου μας θα προσφερθεί παν το δυνατόν για τη καλύτερη ποιότητας γνώσεων και εμπειριών προς τα παιδιά σας.

  • Για τις απουσίες των μαθητών/τριών σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
- Οι αργοπορούντες, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 1η ώρα, εισέρχονται στην αίθουσά τους μόνο με σημείωμα της Διεύθυνσης και κατά περίπτωση.
- Οι ασθενούντες μαθητές κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος, αποχωρούν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, αφου προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωσή τους από τη Διεύθυνση.

Για ενημέρωσή σας σας γνωστοποιούμε τους υπευθύνους καθηγητές των τμημάτων καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.


Α1
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α2
ΚΕΡΑΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α3
ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α4
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Β1
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Β2
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β3
ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Β4
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ1
ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ2
ΠΙΣΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Γ3
ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1η ώρα
08.15΄- 09.00΄
45΄
Διάλειμμα 1ο
09.00΄- 09.05΄
05΄
2η ώρα
09.05΄- 09.50΄
45΄
Διάλειμμα 2ο
09.50΄ – 10.00΄
10΄
3η ώρα
10.00΄ – 10.45΄
45΄
Διάλειμμα 3ο
10.45΄- 10.55΄
10΄
4η ώρα
10.55΄- 11.40΄
45΄
Διάλειμμα 4ο
11.40΄- 11.50΄
10΄
5η ώρα
11.50΄- 12.35΄
45΄
Διάλειμμα 5ο
12.35΄- 12.40΄
05΄
6η ώρα
12.40΄- 13.25΄
45΄
Διάλειμμα 6ο
13.25΄- 13.30΄
05΄
7η ώρα
13.30΄- 14.10΄
45΄

Τηλέφωνο σχολείου: 210-2528017 
Γραφείου Καθηγητών: 210-2530968