Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Σχολικό Πρόγραμμα Ε.Μ.Ε.Ι.Σ


Σχολικό έτος 2012-2013
59ο Γυμνάσιο Αθήνας
Τμήμα Α3: 19 μαθητές

Εκπ/κός: Παπανικολάου Αγγελική
Τμήμα Β1 : 19 μαθητές

Εκπ/κός: Νικολέρη Δήμητρα
Τμήμα Β2 : 21 μαθητές

Εκπ/κοί: Τσουκαλά Ελένη,Φατλέ Στυλιανή

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών  Σχολικής Ψυχολογίας οργανώνουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προαγωγή του θετικού κλίματος στην σχολική τάξη και τη σχολική κοινότητα. Το πρόγραμμα ονομάζεται Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. (Ενδιαφερόμαστε, Μοιραζόμαστε, Ενθαρρύνουμε, Ισχυροποιούμε, Συμμετέχουμε). Η υλοποίηση του προγράμματος προϋποθέτει την αρμονική και δημιουργική συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων έχει τον τίτλο «Ένα Ταξίδι, χίλιες σκέψεις». Ένα «ταξίδι» σε τέσσερα διαφορετικά λιμάνια με πολλές και ενδιαφέρουσες «στάσεις» στους ενδιάμεσους προορισμούς θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν:
Τις αξίες που θα συμβάλουν στο να γίνει η τάξη ένα τόπος ομαδικής δράσης και συνύπαρξης.
Την ικανότητα της ομάδας να βάζει στόχους και να τους πραγματοποιεί με τη συνδρομή όλων των μελών της.
Να συνειδητοποιήσουν ότι η ευεξία του ατόμου σχετίζεται με την ευεξία της ομάδας.