Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΓΑΛΛΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 0


 
ΤΑΞΗ  Α ΄                                                                                         Septembre 2013

1. Mots caches    
E
R
A
S
T
E
R
I
X
G
H
K
P
S
D
F
G
U
H
J
K
L
P
L
C
N
M
N
X
R
C
M
K
H
B
Y
R
A
T
A
T
O
U
I
L
L
E
U
O
D
A
P
F
D
K
L
Y
O
R
I
I
T
C
O
Q
I
U
L
O
F
E
L
S
H
U
L
T
S
K
G
N
S
T
T
S
J
Y
E
K
N
I
C
O
L
A
S
A
V
T
O
S
E
D
R
T
A
M
A
N
B
R
N
G
Y
J
P
A
R
I
S
T
O
U
R
E
I
F
F
E
L
N
X
S
X
M
A
R
S
E
I
L
L
E
Z

Astérix,  Napoléon,  Marseille,  croissant,  Nicolas,  Ratatouille,  béret, 
Paris,  Tour Eiffel,  Eurodisney,  Lyon ,coq

2.Mots transparents –  Δεν σου θυμίζει κάτι;

la mayonnaise   - le téléphone  -  l’acrobate -  le chocolat – la musique – le sport –
le pyjama – la guitare – les mathématiques – la politique – le stylo – le cinéma –
la gymnastique – la biologie – l’hôtel  -  l’ascenseur – le documentaire – le dossier –
la douche – le taxi – la crêpe – le jambon – l’accessoire – le garage – la comédie –
la planète  -  le festival – la géographie – le maquillage – le rendez-vous

3.Voilà lalphabet français ! Να γράψεις τα μικρά γράμματα δίπλα στα κεφαλαία.
Α 
Β
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
 P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
 ZΤΑΞΗ  Α΄                  Fiche de l’élève
Saluer / prendre conge de quelqu’un
Χαιρετώ /Αποχαιρετώ κάποιον

Activités
1.      Trouve les mots dans la grille
a
b
c
s
a
l
u
t
d
f
g
m
h
i
j
q
w
r
u
e
t
u
o
p
l
a
j
g
k
r
q
d
r
w
q
w
d
e
j
d
h
m
b
o
n
n
e
n
u
i
t
a
t
a
b
h
i
w
g
s
v
t
r
v
f
g
y
m
a
l
e
c
f
m
o
n
s
i
e
u
r
e
n
m
n
b
a
c
i
a
o
n
i
c
k
e
l
n
x
z
i
a
r
z
c
b
o
n
j
o
u
r
c
o
m
m
e
c
i
c
o
m
m
e
c
a

madame, bonjour, salut , bonne nuit , au revoir , ciao , nickel ,
comme ci comme ça ,  mal , bien ,monsieur


2. Chasse l’intrus
a. bonjour / bonne nuit / salut  / bonsoir
b. au revoir / ciao /  à demain /  bonjour
c. salut /  pas mal /  comme ci comme ça  /  très bien3. Complète le dialogue :

-  ………………………….. !
-  Bonjour !
- ……………………………. ?
- Pas mal   et toi ?
- ……………………………….
- Au revoir !
- …………………………………
4. Mets le phrases dans le bon ordre et écris le dialogue
   Να βάλεις τις προτάσεις στη σωστή σειρά και να γράψεις το διάλογο

-         Comment allez-vous ?
-         Au revoir madame.
-         Pas mal merci.
-         Bonjour madame.
-         Très bien et vous ?
-         Bonjour monsieur.
-         Au revoir monsieur.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Ελένη Κωνσταντίνου (ΠΕ 05)