Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Προγράμματα Διαφυλικής Αγωγής

Η ομάδα του Τμήματος Οικογενειακού Προγραμματισμού του Αρεταίειου Νοσοκομείου  επισκέφτηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου το 59ο  Γυμνάσιο Αθηνών.  Η δίωρη επιμορφωτική συνάντηση με μαθητές και εκπαιδευτικούς περιλάμβανε την ενημέρωση   σε θέματα: Προαγωγή - αγωγή υγείας, οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διαφυλικές σχέσεις , υγιεινή του γεννητικού συστήματος, αντισυλληπτικές μεθόδους, πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, εμβολιασμός έναντι του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Ακολούθησε γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση με τους μαθητές που διατύπωσαν απορίες και ερωτήματα για  θέματα  ζωτικής σημασίας για τους ίδιους.

Η παραπάνω ενημέρωση στα σχολεία Β/μιας Εκπαίδευσης της χώρας γίνεται κατόπιν  έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( Τμήμα Β'  Αγωγής Υγείας &Περιβαλλοντικής Αγωγής - Αρ. Πρωτ. 113732/Γ7 - Σχολικό έτος 2014-2015)