Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Το μάθημα των Καλλιτεχνικών και μια μικρή συλλογή από έργα των μαθητών.

   Στο πλαίσιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών οι μαθητές του σχολείου μας δημιουργούν τις εικόνες τους μαθαίνοντας αρχικά να συνθέτουν απλά σχήματα. Το θέμα είναι απλώς μία αφορμή καθώς μέσα στα σχήματα αυτά μορφοποιούνται την κάθε φορά οι προσωπικές ιδέες και τα συναισθήματα των δημιουργών τους.

   Ο τρόπος που σχηματοποιείται κάτι έχει σημασία για το περιεχόμενό του, για αυτό και η διδασκαλία του μαθήματος - στο βαθμό που αυτό μπορεί να διδαχθεί -  επιδιώκει την σαφήνεια και όχι την τελειότητα των σχημάτων. Η σαφήνεια είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει την μορφή ορατή διευκολύνοντας την έκφραση και την επικοινωνία. Παράλληλα μαθαίνοντας να δημιουργεί κανείς τις κατάλληλες συνδέσεις ανάμεσα στα σχήματα αντιλαμβάνεται καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων.

   Η τέχνη είναι μια διαρκής έρευνα, κι όπως σε κάθε έρευνα, έτσι κι εδώ η υπέρβαση των κανόνων οδηγεί σε νέες ανακαλύψεις. Οι μαθητές καλούνται μέσα από την διαδικασία του μαθήματος να αποφασίζουν μόνοι τους για το τρόπο που θα διαχειρίζονται τα επιμέρους στοιχεία της εικόνας τους, βασιζόμενοι στην αίσθηση και την κριτική σκέψη, να αξιολογούν τις συνέπειες των επιλογών τους, να αναθεωρούν, και στη συνέχεια να κάνουν νέες επιλογές.

   Η εικόνα είναι σήμερα κυρίαρχη παντού. Μαθαίνοντας κανείς να κατασκευάζει τις δικές του εικόνες είναι στη συνέχεια σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του αλλά και τον τρόπο που δομείται ο εξωτερικός κόσμος. Επιπλέον η συναισθηματική συμμετοχή στην κατανόηση του κόσμου που διασφαλίζει η εμπλοκή με τις τέχνες αποτελεί μια από τις βάσεις της ηθικής συμπεριφοράς.

   Εδώ μπορείτε να δείτε μια μικρή συλλογή από δείγματα δουλειάς των μαθητών.

Μαρία Λούκου,
Εικαστικός- Εκπαιδευτικός.