Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Επίσκεψη στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου-Ελληνικά πετρέλαια


Την Τετάρτη 8/02/2017  οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με συνοδούς καθηγήτριες την Δημάκη Ασημίνα, την Ντανοβασίλη Ανδρονίκη και την Νικολέρη Δήμητρα επισκέφτηκαν τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου-Ελληνικά πετρέλαια στον Ασπρόπυργο, με σκοπό τη γνωριμία με τον όμιλο Ελληνικά πετρέλαια και την ξενάγηση στους χώρους των διυλιστηρίων. 

Η διάχυση τη γνώσης με βιωματικό καλλιέργησε και να ενθάρρυνε τη μάθηση, την επιχειρηματική κουλτούρα και την καινοτομία, ενώ συνέβαλε στον εμπλουτισμό των εμπειριών των μαθητών, εφόδια απαραίτητα για την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της λήψης αποφάσεων για το μέλλον τους.