Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ


Υπεύθυνη για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου μας
η καθηγήτρια Νικολέρη Δήμητρα.