Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε...

Το ΦΕΚ  120/Β/23-1-2018 για την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 που αφορά εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.