Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
   Σήμερα, Τετάρτη 10-4-2019 και ώρα 2.10΄μ.μ., στο Γραφείο της Διεύθυνσης, η Διευθύντρια του 59ου Γυμνασίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 13, παράγραφος 2 της Υ.Α. Αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/Τ. Β΄/6-3-2017), συγκάλεσε την Επιτροπή  αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 2 Πράξη/9-4-2019, και προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν για  τη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης του σχολείου στην Αρχαία Μεσσήνη-Καλαμάτα-Πύλο-Μεθώνη, στις 16 και 17 Μαΐου.
 Τα συμμετέχοντα ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία κατέθεσαν τις παρακάτω προσφορές:

Α/Α
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΣΦ. ΑΣΤ. ΕΥΘ.
ΙΑΤΡΟ/
ΦΑΡΜ/ΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΙΜΗ
FREE
ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ


1.


MD TRAVEL


ELITE RESORT 4*HΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ


ΝΑΙ


ΝΑΙ
Διαθέσιμα στο σχολείο σε 24ωρη βάση
Επαγγελματίας αρχηγός-συνοδός
Επίσημος ξεναγός


85€


      ΟΧΙ


          ΟΧΙ


2.


Our travel


ELITE RESORT 4*


HΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ


ΝΑΙ


ΝΑΙ
Διαθέσιμα στο σχολείο σε 24ωρη βάση
Επαγγελματίας αρχηγός-συνοδός
Επίσημος ξεναγός


95€


2 συμμετοχές με 50%
έκπτωση


           ΟΧΙ3.VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES
1)ELITE RESORT 4*
3,5 χμ. από  Καλαμάτα


2 )ΑΚΤΙ ΤΑΥGETΟS 4*
7 χμ από Καλαμάτα
HΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΝΑΙΝΑΙ

Διαθέσιμα στο σχολείο σε 24ωρη βάση
Επαγγελματίας αρχηγός-συνοδός
Επίσημος ξεναγός
85€


78€4 συμμετοχές με 50% έκπτωση


       
           ΝΑΙ


Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι αυτή του γραφείου VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES .
Γι αυτό συντάσσεται η παρούσα πράξη, η οποία, αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:
       
 1. Ελένη Σαμαρά, Διευθύντρια
 2. Αθανάσιος Βλαχογιάννης, Εκπαιδευτικός
 3.  Γεώργιος Κομινάκης, Εκπαιδευτικός
 4. Βαγγέλης Ζαρέντης, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 5. Άγγελος Λούζι, Πρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ
   Μετά από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Σχολείου μας στην Αρχαία Μεσσήνη-Καλαμάτα-Πύλο-Μεθώνη, στις 16 και 17 Μαΐου, συγκεντρώθηκαν τρεις (3) προσφορές από τουριστικά γραφεία στη Διεύθυνση του σχολείου. Συγκροτήθηκε Επιτροπή, η οποία αφού αποσφράγισε και αξιολόγησε τις προσφορές, επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
 Αθήνα, 11-4-2019
                                    Η Διευθύντρια
                                     Ελένη Σαμαρά