Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης

   Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.
   Τη σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορείτε να τη διαβάσετε ή να την κατεβάσετε από εδώ.