Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Δράση του Συνηγόρου του Παιδιού "Ομάδα Εφήβων Συμβούλων".


Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα μαθητών/τριών των σχολείων  να συμμετάσχουν στη δράση του Συνηγόρου του Παιδιού Ομάδα Εφήβων Συμβούλων.
Η επιλογή των μαθητών/τριών γίνεται κατόπιν αίτησής τους με κλήρωση.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου.
Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης θα βρείτε πατώντας εδώ και εδώ.