Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΣΔ)


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
     Σας ενημερώνουμε ότι,  όπως ορίζεται στην Αρ. Πρωτ. 39731/Δ2/20-03-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ,  για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα.
   Οι γονείς/κηδεμόνες μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
   Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ, μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.    
    Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται στον έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.ü  Διαβάστε την Αρ. Πρωτ. 39731/Δ2/20-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ
ü  Διαβάστε τις Οδηγίες εγγραφής σας στο ΠΣΔ