Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε-CLASS

Για την υποβολή εργασίας στην πλατφόρμα e-class, από την καρτέλα του μαθήματος επιλέγουμε Μηνύματα, Νέο μήνυμα μαθήματος, στην καρτέλα που ανοίγει συμπληρώνουμε τα στοιχεία που ζητούνται , πατάμε «Επιλογή αρχείου», αναζητούμε το αρχείο που έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας, το ανοίγουμε και στη συνέχεια πατάμε «Αποστολή».
Εφόσον έχουμε υποβάλει επιτυχώς την εργασία σας, θα ενημερωθούμε από την πλατφόρμα με το αντίστοιχο μήνυμα.