Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Κ.Υ.Α. & Υ.Α. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20


   Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω ΥΑ που αφορούν: α) στον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, β) στη λήξη του διδακτικού έτους 2019-20, γ) στην προαγωγή και απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, και στη ρύθμιση των απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-20.