Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Μαθήματα Γλωσσομάθειας


Στο σχολείο μας γίνονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας που οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου εντελώς δωρεάν.
Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να προετοιμαστούν οι μαθητές για το πτυχίο Delf Α1 και A2.

Ώρες μαθημάτων

Δευτέρα                          Τρίτη              Τετάρτη                 Πέμπτη              
Α1 : 2:10 – 3.00        Α2 : 2.10 – 3.00    Β1 : 2.10–3.00        Α1 : 2.10 – 3.00    
Β2 : 3.10 – 4.10                                                               Β1 : 3.10 – 4.10    

 
Παρασκευή
Α2:  2.10–3.00
Β2 : 3.10–4.10

Βιβλία που θα διδάσκονται:
Α1και Α2 :  Prepadelf Α1 Ecrit, Oral Trait d’ union
Β1και Β2 :  Prepadelf Α2 Ecrit, Oral Trait d’ union

Πληροφορίες καθημερινώς : Κα Κανέλλου (τηλ. 210-2528017)