Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Η αρπαγή της Ευρώπης σε e-game !

Στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού Προγράμματος «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS(B.E.S.T.)» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (LEARNING EU AT SCHOOLS ), ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 που οργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Πειραιώς και πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιανουαρίου 2013 και 16-17 Μαρτίου 2013, αρκετοί από τους συμμετέχοντες εργάστηκαν για τη δημιουργία ενός e-game (Η Αρπαγή της Ευρώπης) για την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερωτήσεις, βοηθούμε τη νεαρά Ευρώπη να φτάσει ασφαλής στις Βρυξέλλες χωρίς να τη φτάσει και αιχμαλωτίσει πάλι ο ερωτευμένος Δίας. Οι περίπου 650 ερωτήσεις είναι 4 κατηγοριών: Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμός και Ε.Ε. διαβαθμισμένης δυσκολίας. Εύκολες, λιγότερο εύκολες και δύσκολες. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από τρεις απαντήσεις εκ των οποίων η μία είναι σωστή, και από ένα σύντομο σημείωμα που δίνει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την απάντηση στην ερώτηση.
Το παιχνίδι το μεταφράσαμε και σε τρεις ξένες γλώσσες. Συνεπώς, πριν οι μαθητές, αρχίσουν να παίζουν μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ελληνικών, γαλλικών, αγγλικών και γερμανικών.
 Το e-game (Η Αρπαγή της Ευρώπης) θα το βρείτε στην διεύθυνση: http://www.bestunipi.eu/sites/all/egame/