Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για τους γονείς των μαθητών μας Προκειμένου να διερευνήσουμε τη δυνατότητα λειτουργίας Σχολής Γονέων στη σχολική μας μονάδα μέσω του φορέα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.( Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)  θα δοθούν στους μαθητές μας σημειώματα για να συμπληρωθούν από τους Γονείς. 
 Για τη δημιουργία τμήματος απαιτούνται τουλάχιστον 15 άτομα. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 25. Το τμήμα θα λειτουργεί απογευματινές ώρες.

   Τα σημειώματα θα πρέπει να παραδοθούν συμπληρωμένα έως  τις  6/10/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου