Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση γονέων

Αγαπητοί γονείς

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 03/10/2012 η Διεύθυνση του σχολείου μας δέχτηκε πολλά τηλεφωνήματά σας για τη μη λειτουργία της. Προς τούτο σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 3 του Π.Δ. 104/79 ως ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται:
α) Άπασαι αι Κυριακαί, β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος, γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) η Καθαρά Δευτέρα, ε) η 1η Μαίου και στ) η κατά τας κειμένας διατάξεις ημέρα αργίας δια την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τακτικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής
Σήμερον 03/10/2014 εορτάζει ο πολιούχος των Αθηνών "Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης"και βάσει των ανωτέρω η ημέρα χαρακτηρίζεται ως σχολική αργία.
Πολλοί γονείς ρωτούσαν επίσης γιατί τη Δευτέρα 06/10/2014 δεν θα γίνουν μαθήματα και ως προς τούτο σας ενημερώνουμε ότι:
Το ΥΠΑΙΘ με την υπ' αριθμ. 143571/Γ4/10-09-2014 Υπουργική Απόφασή του θεσμοθέτησε στα σχολεία όλων των βαθμίδων την ''Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού" η οποία και θα εορτάζεται την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Ο θεματικός άξονας για το τρέχον σχολικό έτος είναι "Ρατσιμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι".
Η ημέρα αυτή θα είναι αφιερωμένη σε αθλοπαιδιές, επίκαιρες συζητήσεις και απόψεις των μαθητών για το προαναφερθέν θέμα και προβολή επίκαιρης ταινίας.

Μετά τιμής
Ο Διευθυντής
Δημ. Πρωτοπαπάς-Μαθηματικός, ΜΑ