Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες  οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, κατά το σχολ. έτος 2019-20, να υποβάλουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση-αίτηση μαθημάτων  έως την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019.
    Η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.
   Τα μαθήματα γίνονται μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), τα οποία θα οριστούν προσεχώς. Κριτήριο για την επιλογή συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.
    Μπορείτε να εκτυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ από τον σύνδεσμο  ή να την παραλάβετε από το σχολείο.