Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-20
ΤΜΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Α1
Νικολόπουλος Χρήστος
Α2
Κομινάκης Γεώργιος
Α3
Ζαρογιάννη Κυριακή
Α4
Κεράτσα Αγγελική
Β1
Παρδάλη Αικατερίνη
Β2
Νικολέρη Δήμητρα
Β3
Βλαχογιάννης Αθανάσιος
Γ1
Κωνσταντίνου Ελένη
Γ2
Μπουρούνη Πηνελόπη
Γ3
Κυριαζής Ιωάννης
Γ4
Ψαθάκης Γεώργιος