Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς-κηδεμόνες που τα παιδιά τους ανήκουν σε  ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 8 της με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/ΦΕΚ 3780/Τ. Β΄/8-9- 2020 ΚΥΑ, μπορούν να προσκομίσουν στο σχολείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 18-09-2020.

Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις  (24) μήνες.

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).

vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-55339.html