Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

1o ΚΕΣΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ


Ενημερώνουμε για τα στοιχεία του  1ου  ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας ( Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης ) που λειτουργεί ως ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.
Διεύθυνση: Κανδάνου 18
Τηλέφωνο:  210-6929611


Προϊστάμενος:  Ντόνας Χρήστος