Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (συνέχεια)


ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

8:15-
14:10
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Νικολέρη)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Παρδάλη)

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Νικολέρη)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Παρδάλη)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Ψαθάκης)
ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(κ. Νικολέρη)
ΧΗΜΕΙΑ
(κ. Δημάκη)/
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Ψαθάκης)
ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(κ. Νικολέρη)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(κ. Κάπουα)/
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)

ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Κεράτσα)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Ψαθάκης)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(κ. Κάπουα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ.Πέτση)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Ψαθάκης)
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(κ. Κεράτσα)


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(κ. Κεράτσα)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)