Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (συνέχεια)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
12.15-14.30
Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(κ. Κἀπουα)/
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(κ. Κεράτσα)

ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Κεράτσα)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(κ. Κἀπουα)/
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Παρδάλη)


ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
12.15-14.30
Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(κ. Νικολέρη)/
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(κ. Κεράτσα)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(κ. Κἀπουα)


ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(κ. Νικολέρη)/
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(κ. Κεράτσα)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)