Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Κεράτσα)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Κεράτσα)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Ψαθάκης)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Παρδάλη)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Πέτση)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(κ. Ψαθάκης)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Παρδάλη)
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Νικολέρη)
ΧΗΜΕΙΑ
(κ. Δημάκη)
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
(κ. Νικολέρη)
ΧΗΜΕΙΑ
(κ. Δημάκη)


Σημείωση
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί αύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.