Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Αναμόρφωση προγράμματος ενημέρωσης για την Τετάρτη 6/11/2019

Εκτάκτως για την Τετάρτη 6/11/2019 το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων αναμορφώνεται με τις εξής αλλαγές:

Οι καθηγητές Φανίου Ζωή,  Μπακάκου Ιωάννα, Φιορεντζάκης Βασίλειος, Καστανάς Ευάγγελος και Νικολέρη Δήμητρα θ' απουσιάζουν ως συνοδοί σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη. Επίσης θ' απουσιάζουν και ο Βλαχογιάννης Αθανάσιος και η κυρία Ζεππάτου Σοφία.

Για την ίδια ημέρα αλλάζουν οι ώρες ενημέρωσης για ορισμένους εκπαιδευτικούς ως εξής:

Κεράτσα Αγγελική 4η ώρα
Κομινάκης Γεώργιος 3η ώρα
Κυριαζής Ιωάννης 6η ώρα
Ψαθάκης Γεώργιος 3η ώρα
Ζυμή Μοσχούλα 5η ώρα
Πισάνου Ευγενία 5η ώρα
Πέτροβα Χαρά 4η ώρα
Νικολόπουλος Χρήστος 4η ώρα
Ιωαννίδου Σοφία 7η ώρα

Για τους υπόλοιπους καθηγητές δεν θα υπάρξουν αλλαγές.