Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι για την Τετάρτη, 13-11-2019,  το πρόγραμμα ενημέρωσης  γονέων-κηδεμόνων τροποποιείται ως εξής:
·         Κεράτσα Αγγελική, Φιλόλογος, 4η ώρα
·         Κομινάκης Γεώργιος, Φιλόλογος, 4η ώρα
·         Κυριαζής Ιωάννης, Φιλόλογος, 6η ώρα
·         Μπουρούνη Πηνελόπη, Γεωλόγος, 5η ώρα
·         Ζυμή Μοσχούλα, Χημικός, 7η ώρα
·         Πισάνου Ευγενία, Αγγλικών, 4η ώρα
·         Καστανάς Ευάγγελος, Noμικών, 3η ώρα