Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


   Σας ενημερώνουμε ότι  το  1ο  Κέντρο  Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α΄ Αθήνας , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 5614/Β/13-12-2018, άρθρο 16), παρέχει, για θέματα Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ατομική Συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές/τριες με στόχο την ενίσχυση της αυτογνωσίας και αυτοαποτελεσματικότητας, τη διαδικασία λήψης απόφασης και την πληροφόρηση, παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο επιλογής της  εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας.
    Η παραπάνω υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχεται  στον/στη μαθητή/τρια σε προκαθορισμένο ραντεβού κατόπιν αιτήσεως που καταθέτει ο  γονέας/κηδεμόνας στο Κ.Ε.Σ.Υ (Χίου 16-18, Μεταξουργείο, ισόγειο, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 9.30 – 13.00).